Epätyypillistä valintaa lisäävät ja vähentävät tekijät

Hankkeen ensimäisessa Policy Briefissä tarkasteltiin epätyypillistä valintaa lisääviä ja vähentäviä tekijöitä. Saadut tutkimustulokset osoittavat, että ammatillisella toisella asteella nuorten hakeutumista omalle sukupuolelle epätyypilliselle alalle selittävät niin rakenteelliset, alueelliset, kuin yksilön omaan elämään liittyvät tekijät. Yksilötason tekijöistä tärkeiksi nousivat vanhempien koulutus- ja ammattiasema, ikään ja elämänvaiheeseen liittyvät tekijät, muu äidinkieli kuin suomi tai ruotsi sekä oma vapaa-ajan harrastuneisuus. Yhteistä nuorilla miehillä ja naisilla oli, että samaa sukupuolta oleva vanhempi oli merkittävä roolimalli, kun taas vastakkaisen sukupuolen vanhemman epätyypillinen valinta ei kannustanut nuorta epätyypilliseen valintaan. Myös perinteisiä käsityksiä tyttöjen ja poikien harrastuksista ylittävät vapaa-ajan aktiviteetit olivat yhteydessä sekä naisilla että miehillä epätyypilliselle alalle hakeutumiseen. Ikä puolestaan ennusti erityisesti miehillä epätyypillistä alavalintaa ja vanhemmat miehet hakeutuivat useammin epätyypilliselle alalle. Paikkakunnalta poismuutto kytkeytyi miehillä epätyypillisiin koulutusvalintoihin, samoin kuin työmarkkinoiden koko. Naisilla taas kotipaikkakunnan elinkeinorakenteella havaittiin olevan yhteyttä epätyypillisiin koulutusvalintoihin. Naisilla vanhempien koulutustason nousu vähensi epätyypilliselle alalle hakeutumista. Alla olevassa kuviossa on esitetty kootusti nämä tekijät.

Näyttökuva 2018-9-7 kello 14.30.54.png

Hankkeen tuottama Policy Brief on kokonaisuudessaan luettavissa täältä. 

Advertisement